Energy of Esoteric Healing

 

 

De filosofie die hieraan ten grondslag ligt gaat er van uit dat wij meer zijn dan ons zichtbare fysieke lichaam en dat wij zelfs meer zijn dan onze psyche. Alles is energie, ieder mens, ieder levend wezen heeft een energieveld dat het fysieke lichaam doordringt en omgeeft. Dit energieveld fungeert als blauwdruk van het fysieke lichaam. Verstoringen in dit energieveld, kunnen leiden tot lichamelijke klachten en ziekte, of tot psychische problemen.

 

Bij Esoterische Genezing werkt de therapeut vanuit meditatie in het energieveld van de cliënt. Het is hierbij niet nodig om de cliënt aan te raken.

De therapeut/begeleider faciliteert en tracht zo de balans in het energieveld op de subtiele niveaus te herstellen waardoor genezing van binnenuit plaatsvindt en de fysieke of psychische klachten mogelijk verminderen of verdwijnen.

 

 

 

genezing

© INEH